Agile coaching

Een Agile coach inhuren

Hoe haal je voordeel uit Agile werken met Scrum of Kanban? De ‘regels’ in Scrum zijn simpel te begrijpen, maar de praktijk blijkt vaak lastiger. Vergelijk het met sport: de regels goed kennen betekent niet dat je direct een topsporter bent. Dit geldt ook voor Agile werken met Scrum, Kanban of Lean. Agile werken leidt niet zomaar naar succes. Met een systemische benadering  helpen wij jouw team en je organisatie op weg naar blijvend succes in de praktijk.

Jouw Agile coaching

Opstart traject

Agile coach inhuren voor beginnende teams

Een kort coachtraject waarin je als team wordt getraind en in de opstartfase wordt begeleid door een ervaren Agile coach in jouw praktijk. Het doel: jouw team succesvol op weg helpen en zelfstandig leren werken met Scrum, Kanban , Lean en meer!

Agile Coach

Inhuren van een Agile coach voor een langere preiode

Inzetten van een Agile coach die voor een langere periode jouw team(s) en Scrum Master(s) coacht en zo een transformatie naar een Agile organisatie met een continue verbetercultuur en een ondersteunende organisatiestructuur realiseert.

Soft skills

Soft skills trainen in een veilige omgeving met trainingsacteurs

Transparant en open zijn of verandering in samenwerking kan best lastig zijn. Trainingsacteurs helpen jou met de ontwikkeling van je soft skills in een veilige omgeving. Aftrappen met ‘De Grote Scrum Show’ of je (verander)team(s) realistisch met weerstand laten oefenen.

Hoe beginnen?

Behoefte aan een Agile coach? Neem contact met ons op, dan bespreken we graag uw wensen. Op basis van uw behoefte bekijken we samen wat een waardevol vervolg voor u is. Samen werken we naar succes!

Agile coaching

Wat doet een Agile coach?

Wat is coaching? De Nederlandse vereniging voor beroepscoaches (NOBCO) hanteert de volgende omschrijving:  Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag. Dit is precies waar een Agile coach zich mee bezig houdt.

Een Agile coach is een systeemcoach die zich richt op progressie,  het ontdekken, ontwikkelen en toepassen mogelijkheden die helpen bij het realiseren van een wendbare en effectieve Agile organisatie, afdeling en/of team. De Agile coach benadert dit systeemgericht. Een systeem dat bestaat uit gedrag en een structuur die Agile werken en ontwikkeling ondersteunt. Wil je als organisatie écht de vruchten plukken van effectief Agile werken, dan richt je je op het ontwikkelen van alle aspecten van het systeem die het Agile werken mogelijk maakt. Een Agile coach is in jouw veranderproces een mentor, een veranderaar en een ervaringsdeskundige die zijn visie en kennis met jou deelt.  Let op! Een Agile coach bedenkt niet de oplossing voor jou. Jij bedenkt zelf de oplossing. Een Agile coach helpt jou de mogelijkheden ontsluiten en te realiseren.

Wat doet een Agile Coach?

Aanzetten tot gedragsverandering!

(Gedrags)verandering realiseren kan op verschillende manieren. Door te inspireren, training, voordoen, samen doen en zelf doen, maar ook door kennis en ervaringen te delen. Elke situatie vraagt om een andere aanpak. Hiermee is een coachtraject nooit standaard in te vullen. Het is een interactieve samenwerking. 

Verschillende stijlen

Vier verschillende stijlen van coachen.

  • Vragen stellen: Onderzoekende vragen stellen en aanzetten tot nadenken en actie.